Marta Rożkowska. Usługi Psychologiczne, Psychoterapia.


Jestem psychologiem i psychoterapeutą w trakcie szkolenia realizowanego głównie w podejściu psychodynamicznym i psychodramie. Psychologię (specjalność: psychologia kliniczna człowieka dorosłego) ukończyłam w 2007 roku na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Obecnie odbywam całościowy kurs psychoterapii w Śląskiej Szkole Psychoterapii w Gliwicach atestowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii i Sekcję Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Doświadczenie zawodowe zdobywałam na Oddziale Dziennym Leczenia Zaburzeń Nerwicowych w Ośrodku Leczenia Nerwic i Zaburzeń Odżywiania Dąbrówka w Gliwicach, Zespole Lecznictwa Otwartego w Jaworznie, Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Katowicach i Jaworznie. Ponadto realizuję również inne projekty w zakresie wsparcia indywidualnego i grupowego. Obecnie w Centrum Promocji Zdrowia w Jaworznie i Zespole Lecznictwa Otwartego w Jaworznie prowadzę psychoterapię indywidualną i grupową. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji. W celu doskonalenia umiejętności i poszerzania wiedzy biorę udział w szkoleniach. Pracując kieruję się zasadami etyki zawodowej, ważna jest dla mnie atmosfera zaufania i zrozumienia.

Kontakt

Adres: Paderewskiego 43 43-600 Jaworzno

Tel: do rejestracji 517 098 386

Marta Rożkowska - ZnanyLekarz.pl

Marta Rożkowska. Usługi Psychologiczne, Psychoterapia.

Tel: 694988534

Sposób pracy

          Rodzaje wsparcia

Spotkania wstępne - 1-3 spotkania, odbywane po to by ustalić cele pracy, zebrać potrzebne informacje o pacjencie, ustalić kontrakt.

Pomoc psychologiczna - polega na określeniu problemu i poszukiwaniu sposobów jego rozwiązania.

Psychoterapia indywidualna - pracuję głównie w nurcie psychodynamicznym pochodzącym z psychoanalizy i uznającym dużą część jej koncepcji. W pracy psychoterapeutycznej korzystam również z psychodramy. Spotkania odbywają się raz w tygodniu. Kontakt koncentruje się na głównych trudnościach, problemach zgłaszanych przez pacjenta, włączając wpływ treści nieświadomych na funkcjonowanie osoby oraz styl tworzenia relacji pacjenta z otoczeniem. 

          Pracuję z osobami dorosłymi doświadczającymi trudności emocjonalnych, trudności w relacjach z innymi, odczuwającymi cierpienie w codziennym życiu. Pracuję też  z osobami chcącymi poznawać siebie i lepiej siebie zrozumieć. 

Formularz kontaktowy

 _ __ ______  _____  _____ 
 | |/ / |____ | |_  _| | __ \ 
 | ' /   / /  | |  | |__) |
 | <   / /   | |  | _ / 
 | . \  / /   _| |_ | | \ \ 
 |_|\_\ /_/   |_____| |_| \_\